Kezdőlap

Óvoda bemutatása

Óvodánk családi házas környezetben, bölcsőde, és iskola szomszédságában található A kertvárosi, családi házas környezet, a csend, a tiszta levegő, só szoba, jól felszerelt tornaterem jó alapot ad a gyermekek egészséges fejlődéséhez. Az eredetileg 4 csoportra tervezett óvoda 1989-től 6 csoporttal, majd 2011-től 8 csoporttal működik. Szükségmegoldásként két csoportunk a bölcsödében van elhelyezve.

1996-ban, a 20. évforduló alkalmával vette fel a mesebeli Hétszínvirág nevet. Nevelési gyakorlatunk, nevelésfilozófiánk az 1999-ben készített nevelési programunkra épül, mely a „Játssz, Mozogj, Ügyesedj!” nevet viseli. Mint az a program nevéből is kiderül, nevelésünkben a két alapvető gyermeki tevékenységre, a játékra, és a mozgásra helyezzük a hangsúlyt az értékek közvetítése, a napi örömök, érzések, hangulatok átélése mellett. E számunkra fontosnak tartott értékek szerint alakítottuk ki, szerveztük meg óvodai életünket,

fejlesztettük tárgyi feltételeinket, szakmai felkészültségünket. Óvodapedagógusaink gyermek centrikus attitűdje, hivatástudata, a szakmai elvárásoknak való minél teljesebb megfelelés, de mindenek előtt emberi magatartása biztosíték arra, hogy gyermekeink mindent megkapnak, ami egészséges fejlődésükhöz szükséges.

Nevelőtestületünk fogékony arra, hogy szakmai kultúráját folyamatosan fejlessze, de csak megfontolt mérlegeléssel épít be nevelési gyakorlatába korszerűnek tűnő nevelési eljárásokat, módszereket.

Nevelőmunkánkat fejlesztő pedagógus, gyógytornász, logopédus, pszichológus segíti. A velük való együttműködés eredményeképpen gyermekeink felkészülten kezdik meg iskolás éveiket.

Nevelési programunkhoz kapcsolódó térítéses szolgáltatásokkal lehetőséget adunk arra, hogy az egyéni igényeknek megfelelően ezeket a lehetőségeket a gyermekek fejlődése érdekében kihasználják a szülők.

Napjainkat gazdag gyermeki tevékenységek, programok, és együttműködési formák jellemzik. A gyermekek érzelem és tapasztalat világához kötődő hagyományaink körében színfolt óvodánk éltében a Hétszínvirág hét, mely a gyermekek, és a szülők óvodához fűződő kapcsolatát erősíti. Az évi rendszerességgel megrendezett Óvoda bál pedig a kikapcsolódás, önfeledt szórakozás mellett fejlesztési céljaink megvalósítását is segíti, de egyben kitűnő lehetőség arra, hogy az óvoda érdekében végzett kiemelkedő munkát megköszönjük, oklevéllel elismerjük a szülőknek. Ekkor adjuk át az „Örökös Hétszínvirágos Szülő„ címet, melyet olyan szülők kaphatnak meg, akik gyermekük óvodás évei alatt kiemelkedő segítséget nyújtottak nevelőmunkánkhoz.

Nevelőmunkánk során az vezérel bennünket, hogy gyermekeinknek boldog óvodás éveket, derűt, biztonságot, szeretetet adjunk.