Szolgáltatások

Fejlesztő foglalkozások.

Célunk:

A gyermekek egyéni képességeinek hatékonyabb kibontakoztatása, valamint a hátrányos helyzetből fakadó különbségek megszüntetése érdekében olyan szolgáltatások szervezése melyek hatékonyan segítik, és hozzájárulnak a gyermekek egészséges személyiségfejlődéséhez. 

Térítésmentes szolgáltatásaink: 

Ezen, szolgáltatásokat a szülőknek nem kell külön igényelnie, amennyiben gyermeke rászorult, a szolgáltatást folyamatosan és rendszerességgel igénybe veheti.

Feltétele:

  • Szülői hozzájárulás a szűrővizsgálat elvégzéséhez
  • Szülői nyilatkozat, hogy gyermeke részére kéri a szolgáltatást

A szolgáltatásokat külső szakember végzi az óvodában, meghatározott rendszerességgel, csoport és egyéni beosztással.

A szülők erről tájékoztatást kapnak, élhetnek a fejlesztő foglalkozáson való részvétellel és a fogadóóra lehetőségével.

Logopédia

Beszédhibás, valamint dyslexia tünetes gyermekek egyéni fejlesztését szolgálja heti 1 alkalommal. Logopédus segítségével nagycsoportos gyerekeknél. 

Gyógytorna

Célja: Testi deformitások megelőzése és korrekciója a gyermekek egészséges testi fejlődésének elősegítése. 

Fejlesztőpedagógia

Célja: Részképességek, értelmi nevelés fejlesztése.  

Térítésmentes szolgáltatás még a hitoktatás, melyet szülői igény szerint szervezünk a délutáni pihenés után. A hitoktatáshoz a feltételeket az óvoda biztosítja, időpontját, helyét a szülőkkel egyezteti. 

Szülők által igényelt nem kötelező szolgáltatásaink

A kedvező nevelő hatások erősítése, valamint nevelési programunk hatékonyabb kibontakoztatása érdekében a szülők igénye, és helyi sajátosságaink alapján szervezzük ezeket a szolgáltatásokat, melyek elsősorban a mozgásfejlesztést szolgálják a nagycsoportos gyermekek részére.

A szolgáltatások bevezetése, rendjének kialakítása a Szülői Munkaközösség együttműködésével történik.